Zarządzenie Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie

28-05-2024

Zarządzenie Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

 

ZARZĄDZENIE
Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie
z dnia 28 maja 2024 roku

 w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

 W celu zabezpieczenia warunków zapewniających powagę i poufność składania dokumentów Osobom ubiegającym się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzamin wstępnego na aplikację notarialną, a nadto dla zagwarantowania prawidłowej organizacji pracy biura RIN w Krakowie – załatwianie wszelkich spraw związanych z obsługą Zainteresowanych, w tym osobiste składanie w siedzibie Izby Notarialnej w Krakowie przy Rynku Głównym nr 23 zgłoszeń o dopuszczenie do ww. egzaminów – odbywać się będzie wyłącznie w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek w godz. od 10.00 do 14.00,
  • wtorek w godz. od 12.00 do 15.00,
  • środa w godz. od 12.00 do 15.00,
  • czwartek w godz. od 12.00 do 15.00.

Szczegółowych informacji w sprawach związanych z egzaminem notarialnym oraz egzaminem wstępnym na aplikację notarialną można zasięgnąć pod osobnym numerem telefonu, dedykowanym przede wszystkim aplikantom oraz przyszłym aplikantom, to jest: 506 813 663.

Niniejsze zarządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

/-/ Sławomir Gołąbek