Krajowa Rada Notarialna

Skład Krajowej Rady Notarialnej XI kadencji (2021-2024)

 

Stanowisko Notariusz
Prezes KRN Notariusz Aleksander Szymański (Łódź)
Wiceprezes KRN Notariusz Magdalena Arendt (Warszawa)
Wiceprezes KRN Notariusz Adam Bieranowski (Białystok)
Skarbnik Notariusz Jarosław Lewkowicz (Lublin)
Sekretarz Notariusz Iwona Gowkielewicz-Kotlarz (Gdańsk)
Rzecznik dyscyplinarny Notariusz Waldemar Chwiałkowski (Szczecin)
Członek KRN Notariusz Patryk Bender (Rzeszów)
Członek KRN Notariusz Daniel Drążkiewicz (Poznań)
Członek KRN Notariusz Dariusz Kot (Kraków)
Członek KRN Notariusz Piotr Marquardt (Katowice)
Członek KRN Notariusz Winicjusz Wójcikiewicz (Wrocław)