Krajowa Rada Notarialna

Skład Krajowej Rady Notarialnej XI kadencji (2021-2024)

 

Stanowisko Notariusz
Prezes KRN Notariusz Lech Borzemski (Wrocław)
Wiceprezes KRN Notariusz Tomasz Kot (Kraków)
Wiceprezes KRN Notariusz Aleksander Szymański (Łódź)
Skarbnik Notariusz Anna Kelpin (Gdańsk)
Sekretarz Notariusz Małgorzata Muszalska (Poznań)
Rzecznik dyscyplinarny Notariusz Roman Czernikiewicz (Szczecin)
Członek KRN Notariusz Adam Bieranowski (Białystok)
Członek KRN Notariusz Krzysztof Buk (Warszawa)
Członek KRN Notariusz Szymon Kołodziej (Katowice)
Członek KRN Notariusz Krzysztof Kopeć (Rzeszów)
Członek KRN Notariusz Iwona Wach (Lublin)