Egzamin próbny

WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO

przeprowadzonego w dniu 11 maja 2024 roku
przez Komisję Egzaminacyjną
dla Aplikantów Notarialnych
przy Radzie Izby Notarialnej w Krakowie

według kodów przypisanych zdającym podczas egzaminu próbnego

 

 

 

L.p. Kod zdającego Wynik egzaminu próbnego
1. 200 pozytywny
2. 201 pozytywny
3. 202 negatywny
4. 203 pozytywny
5. 204 pozytywny
6. 205 negatywny
7. 206 negatywny
8. 207 negatywny
9. 208 negatywny
10. 209 pozytywny
11. 210 pozytywny
12. 211 negatywny
13. 212 negatywny
14. 213 negatywny
15. 214 pozytywny
16. 215 pozytywny
17. 216 negatywny
18. 217 pozytywny
19. 218 pozytywny
20. 219 negatywny
21. 220 pozytywny
22. 221 pozytywny

 

 

Za komisję

Przewodnicząca Komisji

/-/  em. Notariusz Joanna Greguła