WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH (procedura)

Informacja Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie w sprawie trybu i sposobu /procedury/ składania wniosków o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie

 

INFORMACJA

Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie

z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie trybu i sposobu /procedury/ składania wniosków o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby notarialnej w Krakowie

 

O wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie mogą ubiegać się osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację notarialną przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie powołaną na obszarze właściwości Izby Notarialnej w Krakowie. Wniosek o wpis na listę aplikantów notarialnych może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego (art. 71 § 3 Pon).

Osoby ubiegające się o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie składają w biurze Rady Izby Notarialnej w Krakowie (31-008 Kraków, Rynek Główny 23) osobiście lub za pośrednictwem poczty (zgodny ze wzorem do pobrania tutaj) wniosek o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby ubiegającej się o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie (zgodne ze wzorem do pobrania tutaj) wraz z wymienionymi w nim dokumentami oraz oświadczenie patrona o gotowości sprawowania patronatu nad aplikantem (zgodne ze wzorem do pobrania tutaj), względnie – w przypadku braku patrona – oświadczenie o braku patrona.

Ostateczny termin składania wniosków przez osoby, które zamierzają rozpocząć odbywanie aplikacji notarialnej bezpośrednio po roku, w którym uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa z ostatnim roboczym dniem listopada każdego roku kalendarzowego.

Szczegółowe informacje w sprawach związanych ze składaniem wniosków o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie można uzyskać w biurze RIN w Krakowie pod numerem telefonu dedykowanym przede wszystkim aplikantom oraz przyszłym aplikantom, to jest: 506 813 663.

Niniejsze zarządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

(-) Sławomir Gołąbek