Skład Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie

Rzecznik SD:Not. IWONA CYZ-HEJMO

SKŁAD SĄDU DYSCYPLINARNEGO IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE XII KADENCJI
2024 – 2027 wyłoniony przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Krakowie
dnia 16 marca 2024 roku
Przewodniczący SD: Not. RAFAŁ TAZBIR
Zastępca Przewodniczącego SD: Not. JOANNA CICIO
Członkowie SD:
Not. ANNA CHMIELNICKA
Not. ANNA KARCZEWSKA
Not. KATARZYNA IRLA
Not. MARIOLA JONCZYK
Not. SYLWIA MAJERCZAK
Not. MARCIN KULAS
Not. KATARZYNA KOSINIAK-IMIOŁEK
Członek Wyższego SD: Not. WITOLD KAPUSTA