Wymagania techniczne oraz Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych 2023

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (w zakładce: Co robimy/Egzaminy prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych) w dniu 30 czerwca 2023 r. zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, zalecenia dotyczące odpowiedniego przygotowania sprzętu komputerowego na egzamin oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi. Powyższe dokumenty są dostępne do pobrania pod linkiem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2023-r