Rejestracja on-line Kandydata na egzamin wstępny na aplikację notarialną 2022

Rada Izby Notarialnej w Krakowie uprzejmie informuje osoby zainteresowane przystąpieniem w 2023 roku do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie o uruchomieniu Rejestracji on-line.

Przed złożeniem w biurze Rady Izby Notarialnej w Krakowie wymaganych dokumentów – w sposób określony Zarządzaniem Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku
w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną
– wszyscy kandydaci zobowiązani są do uprzedniego dokonania rejestracji na stronie internetowej: https://rekrutacja.kin.pl .

Strona rekrutacyjna będzie dla Państwa dostępna po planowanej w dniach 7 – 9 czerwca 2023 r. przerwie technicznej.

UWAGA: Rejestracja elektroniczna wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu. Skuteczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego może nastąpić wyłącznie
w formie pisemnej.

Termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną został wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na dzień 30  września 2023 roku (sobota) na godzinę 11.00. Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 sierpnia 2023 r. Termin ten nie podlega przywróceniu. Przy przesyłaniu dokumentów pocztą tradycyjną o złożeniu wniosku w terminie decyduje data stempla pocztowego.

Rada Izby Notarialnej w Krakowie informuje, że przy składaniu zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną nie obowiązuje rejonizacja. O wyborze komisji kwalifikacyjnej, do której Zainteresowany złoży dokumenty o przystąpieniu do egzaminu decyduje sam Kandydat.

Rada Izby Notarialnej w Krakowie informuje nadto, że poniżej opublikowane zostały:

  1. Komunikat w sprawie tymczasowej zmiany siedziby Izby Notarialnej w Krakowie.
  2. Zarządzenie Prezesa Rady Izby Notarialnej w  Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.
  3. Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2023 roku.
  4. Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2023 roku.
  5. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2023 roku.
  6. Kwestionariusz osobowy.
  7. Klauzula informacyjna dla Kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. (Rozdział 4, § 11, ust. 2, pkt. 3) – dotyczy wyłącznie kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.