Rejestracja on-line Kandydata na egzamin wstępny na aplikację notarialną 2024

Rejestracja on-line Kandydata na egzamin wstępny na aplikację notarialną 2024

 

Rejestracja on-line Kandydata na egzamin wstępny na aplikację notarialną 2024

Rada Izby Notarialnej w Krakowie uprzejmie informuje osoby zainteresowane przystąpieniem w 2024 roku do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie o uruchomieniu Rejestracji on-line.

Przed złożeniem w biurze Rady Izby Notarialnej w Krakowie wymaganych dokumentów – w dniach i godzinach wyznaczonych Zarządzaniem Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną – wszyscy kandydaci zobowiązani są do uprzedniego dokonania rejestracji na stronie internetowej: https://rekrutacja.kin.pl .

UWAGA: Rejestracja elektroniczna wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu. Skuteczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego może nastąpić wyłącznie
w formie pisemnej.

Termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną został wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na dzień 28 września 2024 roku (sobota) na godzinę 11.00. Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 sierpnia 2024 r. Termin ten nie podlega przywróceniu. Przy przesyłaniu dokumentów pocztą tradycyjną o złożeniu wniosku w terminie decyduje data stempla pocztowego.

Rada Izby Notarialnej w Krakowie informuje, że przy składaniu zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną nie obowiązuje rejonizacja. O wyborze komisji kwalifikacyjnej, do której Zainteresowany złoży dokumenty o przystąpieniu do egzaminu decyduje sam Kandydat.

Rada Izby Notarialnej w Krakowie informuje nadto, że poniżej opublikowane zostały:

  1. Zarządzenie Prezesa Rady Izby Notarialnej w  Krakowie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.
  2. Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2024 roku.
  3. Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024 roku.
  4. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2024 roku.
  5. Kwestionariusz osobowy.
  6. Klauzula informacyjna dla Kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. (Rozdział 4, § 11, ust. 2, pkt. 3) – dotyczy wyłącznie kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.