Zarządzenie Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie w sprawie ograniczeń i zmian w obsłudze interesantów w siedzibie Izby Notarialnej w Krakowie

ZARZĄDZENIE

Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie
z dnia 2 kwietnia 2021 roku

w sprawie ograniczeń i zmian w obsłudze interesantów w siedzibie Izby Notarialnej w Krakowie

 

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zarządzam następujące ograniczenia i zmiany w obsłudze interesantów w siedzibie Izby Notarialnej w Krakowie:

–        zawieszam do odwołania osobiste przyjmowanie stron we wszystkich sprawach również dotyczących skarg i wniosków,

–        zawieszam do odwołania dopołudniowe osobiste dyżury członków Rady Izby Notarialnej
w Krakowie – Członkowie Rady będą w podanych godzinach dyżurowali pod wskazanymi numerami telefonów,

–        ograniczam obecność w siedzibie Izby Notarialnej w Krakowie jedynie do osób będących pracownikami biura rady, osób wezwanych  lub członków organów samorządowych,

–        udzielanie informacji stronom przez pracowników biura RIN w Krakowie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, zaś przekazywanie korespondencji będzie możliwe jedynie przy użyciu poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.

 

Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

/-/ Sławomir Gołąbek