Zmiana siedziby Izby Notarialnej w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że na czas trwania prac remontowo-modernizacyjnych siedziby Izby Notarialnej w Krakowie z siedzibą przy Rynku Głównym nr 23 – biuro Rady Izby Notarialnej w Krakowie będzie funkcjonowało w tymczasowej lokalizacji przy ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 11/3 w Krakowie.

W tym czasie kontakt z biurem RIN w Krakowie we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością będzie możliwy pod niżej wskazanymi numerami telefonów, w tym w szczególności:

  • księgowość:   601 548 515, 797 026 965
  • aplikacja:       506 813 663
  • zastępstwa:   797 028 271
  • wizytacje:      797 020 775
  • rejestry:          601 548 508

Połączenia wykonywane na dotychczasowe numery stacjonarne biura RIN w Krakowie (12 422 36 25, 12 429 59 89) będą automatycznie przekierowywane na powyższe numery komórkowe.