Izby Notarialne

Białystok 15-078 Białystok, ul. Warszawska 72 lok. 013
tel. (85) 732 20 50
fax. (85) 732 20 93
www.notariat.bialystok.pl
 
Gdańsk 81-757 Sopot, ul. Jagiełły 10
tel. (58) 551 63 55, 551 50 98
www.notariat.gdansk.pl
 
Katowice 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 23
tel. (32) 205 05 08
www.notariat.katowice.pl
 
Kraków 31-008 Kraków, Rynek Główny 23
tel. (12) 422 36 25, 429 50 89
fax. (12) 376 70 74
www.kin.pl
 
Lublin 20-010 Lublin, ul. Graniczna 7/1
tel. (81) 532 80 46, 532 44 20
fax. (81) 534 21 65
www.notar.pl
 
Łódź 90-145 Łódź, ul. Narutowicza 119a
tel (42) 678 37 39, 678 94 71
fax 678 93 66
www.notariusze.lodz.pl
 
Poznań 60-589 Poznań, ul. Piękna 41
tel. (61) 848 08 13
www.rejent.poznan.pl
 
Rzeszów 35-064 Rzeszów, Rynek 18
tel. (17) 852 03 16
fax. (17) 853 49 40
http://notariatrzeszow.pl
 
Szczecin 71-325 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 189/1
tel. (91) 487 69 83, 487 69 39
tel./fax (91) 487 64 03
www.izbanotarialna.szczecin.pl
 
Warszawa 02-639 Warszawa, ul. Karwińska 3
tel. (22) 844 78 33
fax. (22) 844 17 96
www.notariusze.waw.pl
 
Wrocław 50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 21/2B
tel. (71) 341 90 30, 341 90 40
www.wroclaw.notariat.info.pl