Kontakt

Izba notarialna w Krakowie

Rynek Główny 23
31-008 Kraków

Kontakt

12 422 36 25

12 429 50 89

kin@kin.pl

 

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako nie spełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j.) nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej.