Kolokwium

1. UCHWAŁA NR XI/34/2023 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE z dnia 27 stycznia 2023 roku w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2020 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

2. Regulamin kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

3. UCHWAŁA NR XI/35/2023 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE z dnia 27 stycznia 2023 roku w przedmiocie przeprowadzenia wspólnego Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2020 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

 

 

WYNIKI KOLOKWIUM

przeprowadzonego w dniu 20 kwietnia 2024 roku
przez Komisję ds. Kolokwium
dla Aplikantów Notarialnych
przy Radzie Izby Notarialnej w Krakowie

według kodów przypisanych zdającym podczas Kolokwium

 

 

L.p. Kod zdającego Wynik Kolokwium
1. 100 K negatywny
2. 101 K negatywny
3. 102 K negatywny
4. 103 K pozytywny
5. 104 K negatywny
6. 105 K negatywny
7. 106 K pozytywny
8. 107 K negatywny
9. 108 K negatywny
10. 109 K pozytywny
11. 110 K negatywny
12. 111 K pozytywny
13. 112 K negatywny
14. 113 K negatywny
15. 114 K negatywny
16. 115 K pozytywny
17. 116 K negatywny
18. 117 K pozytywny
19. 118 K negatywny
20. 119 K negatywny
21. 120 K negatywny
22. 121 K negatywny
23. 122 K pozytywny
24. 123 K negatywny
25. 124 K negatywny
26. 125 K negatywny
27. 126 K negatywny
28. 127 K pozytywny
29. 128 K pozytywny
30. 129 K negatywny
31. 130 K pozytywny
32. 131 K negatywny
33. 132 K negatywny
34. 133 K negatywny
35. 134 K pozytywny
36. 135 K negatywny
37. 136 K pozytywny
38. 137 K pozytywny

 

 

 

Za komisję

Przewodnicząca Komisji

/-/  em. Notariusz Joanna Greguła