Wymagania techniczne oraz Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych 2024

Wymagania techniczne oraz Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych 2024

Informacja dotycząca wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi – zostaną udostępnione niezwłocznie po opublikowaniu tych danych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.