Zarządzenie Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym 2024

Wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminu notarialnego w 2024 roku

Wymagania techniczne oraz Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych 2024

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego, który odbędzie się w dniach 3 – 5 września 2024 r.