Notariat w Polsce

Zadaniem notariatu w Polsce jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem.

Notariat w Polsce zorganizowany jest w ramach samorządu zawodowego. Wykonywanie zawodu notariusza i organizację samorządu notarialnego, reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

W zakresie wykonywanych uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom... Pozostałe aktualności