Skład Rady Izby Notarialnej w Krakowie

wyłoniony dnia 24 marca 2018 roku

Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie : Not. Sylwia Jankiewicz
Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie : Not. Andrzej Sebastyanka
Członkowie Rady Izby Notarialnej w Krakowie :

Not. Sławomir Gołąbek

Not. Joanna Greguła

Not. Tomasz Karamara

Not. Agnieszka Karcz-Stankiewicz

Not. Grażyna Magdziarz

Not. Krzysztof Maj

Not. Beata d'Obyrn

Not. Andrzej Palenik

Not. Andrzej Polański

Przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej: Not. Tomasz Kot
Delegat na Zgromadzenie Przedstawicielskie
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Rejent-Life"
Not. Lidia Serwacka
Rzecznik prasowy Izby Notarialnej w Krakowie Not. Krzysztof Maj