Skład Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie

SKŁAD SĄDU DYSCYPLINARNEGO IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE XI KADENCJI 2021-2024
wyłoniony przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Krakowie dnia 31 marca 2021 roku

Przewodniczący SD:

Roman Ozga

Zastępca Przewodniczącego SD:

Joanna Cicio

Członkowie SD:

Bartłomiej Celewicz

Katarzyna Kowalczyk-Dadak

Władysława Kubińska-Ciszek

Sylwia Majerczak

Mirosława Nalazek

Danuta Pyka

Piotr Warpecha

Rzecznik SD:

Not. Iwona Cyz-Hejmo

Członek Wyższego SD:

Not. Witold Kapusta