Skład Sądu Dyscyplinarnego Rady Izby Notarialnej w Krakowie

wyłoniony dnia 24 marca 2018 roku

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Not. Roman Ozga
Zastępca Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Not. Joanna Cicio
Rzecznik Dyscyplinarny Izby: Not. Iwona Cyz-Hejmo
Członkowie Sądu Dyscyplinarnego:

Not. Bartłomiej Celewicz

Not. Anna Chmielnicka

Not. Anna Gaweł-Rościszewska

Not. Katarzyna Kowalczyk-Dadak

Not. Władysława Kubińska-Ciszek

Not. Mirosława Nalazek

Not. Danuta Pyka

Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Not. Irena Ulman