ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ LOKALU

Izba Notarialna w Krakowie zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej samodzielny lokal o powierzchni od ok. 100m2 do ok. 180m2, położony na terenie Krakowa w okolicach dzielnicy Śródmieście.

Poszukiwany jest lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Powinien się on znajdować na kondygnacjach wyższych niż parter (ale o odpowiedniej nośności stropów z uwagi na planowane wykorzystanie części pomieszczeń na archiwum).

Oferty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2022 roku drogą mailową na adres kin@kin.pl lub w formie pisemnej na adres: Izba Notarialna w Krakowie, 31-008 Kraków, Rynek Główny nr 23.

O ewentualnym przyjęciu oferty, Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, względnie drogą poczty elektronicznej.

Izba Notarialna w Krakowie informuje jednocześnie, że złożenie oferty nie rodzi po stronie składającego ofertę jakichkolwiek roszczeń o zawarcie umowy, ani też nie gwarantuje jej zawarcia.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 §1 kodeksu cywilnego.