II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Najem Nieruchomości - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

Izba Notarialna w Krakowie oraz Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Najem Nieruchomości  - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

Konferencja on-line, planowana jest na 26 maja 2022 roku.

Umowa najmu lokalu, a w szczególności lokalu mieszkalnego niezmiennie statuuje się jako zagadnie problemowe. Szczególnie w ostatnich latach multiplikacja regulowanych rodzajów umów najmu, jak też pojawienie się w praktyce nowych jej form takich jak najem krótkoterminowy czy też najem zwrotny rodzi nowe kontrowersje. Pojawiają się one na tle regulacji zawartych w kodeksie cywilnym, jak też ustaw związanych z najmem lokali mieszkalnych takich jak ustawa o własności lokali, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, czy też ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawicznie zmieniający się stan prawny dotyczący umów najmu spleciony z nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi generuje szeroką płaszczyznę dla dyskusji - nie tylko nad kształtem obowiązujących konstrukcji prawnych, ale i celem tak szerokiego spectrum rodzajów tej umowy. Wplata się w zakres tej debaty również i konflikt interesów podmiotów splecionych ze sobą tym rodzajem umowy, który to stanowi przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych. Spory te dodatkowo nasączone są niezmiennie trudną w Polsce rzeczywistością mieszkaniową ale też i nową sytuacją pandemiczną.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji kształtujących zróżnicowanych rodzaje umowy najmu lokalu oraz kierunków ich zmian.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych. Uczestnikom konferencji zostaną wystawione zaświadczenia o udziale. Wzorem ubiegłego roku, jest także planowane wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Udział w Konferencji (bez publikacji) jest nieodpłatny i wymaga jedynie rejestracji.

W przypadku publikacji, termin przesyłania zgłoszenia uczestnictwa czynnego, wraz z tematem wystąpienia upływa 15 kwietnia 2022 roku; termin wniesienia opłaty za publikację w kwocie 250 złotych - 31 marca 2022 roku, a termin wysłania artykułu do publikacji - 30 maja 2022 roku. Opłaty można dokonać  na rachunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie numer:

70 2490 0005 0000 4600 9378 0221 tytułem: II konferencja prawa nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika czynnego.

Bardziej szczegółowe dane dotyczące wydarzenia, zostały udostępnione na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dedykowanej przedmiotowej konferencji: kpn.uek.krakow.pl Patronat medialny objął między innymi „Krakowski Przegląd Notarialny”.