Dzień Otwarty Notariatu 26 listopada 2022 roku

13. edycja Dnia Otwartego Notariatu odbędzie się w sobotę 26 listopada br. w godzinach 10.00 -16.00 pod hasłem „Jak zadbać o majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu? Zapytaj notariusza”. W tym czasie notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak zawsze informacje prawne udzielane przez notariuszy w czasie Dnia Otwartego Notariatu dotykają ważnych spraw związanych z ochroną majątku i bezpieczeństwem obrotu prawnego. Warto skorzystać z okazji i zapytać notariusza o wszystkie sprawy, jakie na co dzień można załatwić w kancelarii notarialnej. Najczęściej są to szeroko pojęte sprawy majątkowe, umowy kupna i sprzedaży, darowizny oraz zagadnienia związane
z dziedziczeniem, takie jak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, dokonanie działu spadku czy też odrzucenie spadku. Rejenci będą odpowiadali na wszystkie pytania związane z czynnościami notarialnymi, także tymi ważnymi z punktu widzenia przedsiębiorców, m.in. zabezpieczeniem roszczeń, zawarciem ugody czy powołaniem zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy umożliwiającym kontynuację działalności gospodarczej.

W tym roku informację prawną będzie można uzyskać na kilka sposobów w tym:

  • w indywidualnych rozmowach prowadzonych telefonicznie - dla Krakowa i okolic pod numerem telefonu: 12 442 95 08

Rosnąca liczba obywateli Ukrainy, którzy szczególnie w ostatnich miesiącach dokonują czynności w kancelariach notarialnych w Polsce, to główny powód zorganizowania w tym roku Dnia Otwartego Notariatu po ukraińsku. Partnerem akcji jest Ukraiński Dom
w Warszawie. Fundacja „Nasz Wybór” – w jego siedzibie notariusze będą udzielać informacji na miejscu oraz telefonicznie. Pod krakowskim numerem telefonu: 12 442 95 08 przez cały czas trwania akcji będzie również obecna notariusz władająca biegle językiem ukraińskim i mogąca służyć swoją wiedzą dzwoniącym obywatelom Ukrainy.

Dzień Otwarty Notariatu to akcja realizowana przez Krajową Radę Notarialną i rady izb notarialnych mająca na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli poprzez informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów, jak również o konsekwencjach podjętych decyzji. Podobny cel zakłada towarzysząca DON i organizowana od 2005 r. akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku dedykowana seniorom.

Więcej informacji: www.porozmawiajznotariuszem.pl