Dzień Otwarty Notariatu 27 listopada 2021 roku

Dzień Otwarty Notariatu 27 listopada 2021 roku

12. edycja Dnia Otwartego Notariatu odbędzie się w sobotę 27 listopada br. w godzinach 10.00 -16.00 pod hasłem „Zadbaj o swój majątek. Porozmawiaj z notariuszem, bo warto zaufać profesjonaliście”. W tym czasie notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak zawsze informacje prawne udzielane przez notariuszy w czasie Dnia Otwartego Notariatu dotykają ważnych spraw związanych z ochroną majątku i bezpieczeństwem obrotu prawnego. Warto skorzystać z okazji i zapytać notariusza jak podzielić majątek spadkowy bez konieczności udania się do sądu, dokonać podziału majątku przed rozwodem i po rozwodzie, jak prawidłowo sporządzić testament, odrzucić spadek czy zrzec się dziedziczenia. Można również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie umów sprzedaży, a także umów darowizny oraz umów o dożywocie. Rejenci będą odpowiadali na wszystkie pytania związane z czynnościami notarialnymi, także tymi ważnymi z punktu widzenia przedsiębiorców, m.in. zabezpieczeniem roszczeń, zawarciem ugody czy powołaniem zarządcy sukcesyjnego.

W tym roku informację prawną będzie można uzyskać na kilka sposobów w tym:

  • w indywidualnych rozmowach prowadzonych telefonicznie - dla Krakowa i okolic pod numerem telefonu: 12 442 99 99

Dzień Otwarty Notariatu to akcja realizowana przez Krajową Radę Notarialną i rady izb notarialnych mająca na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli poprzez informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów, jak również o konsekwencjach podjętych decyzji.                              Podobny cel zakłada towarzysząca DON i organizowana od 2005 r. akcja Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku dedykowana seniorom.

Więcej informacji: www.porozmawiajznotariuszem.pl