Konferencja Naukowa on line „Ustawa o własności lokali - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

oraz

Izba Notarialna w Krakowie

 

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową on-line

„Ustawa o własności lokali - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

organizowaną w dniach 28-29 maja 2021 roku z okazji 25 - lecia obowiązywania ustawy

 

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym minęło 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Od początku bowiem obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte, stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali, który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie, kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji niewątpliwie zatem wymaga zmiany.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej Uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które to stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian czy też doprecyzowania tych regulacji.

Jak informowaliśmy Państwa już od listopada 2019 roku, początkowo konferencja miała odbyć się w kwietniu 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, lecz z powodu pandemii musiała zostać przełożona. Oto z przyjemnością potwierdzamy, że został ustalony nowy termin tej Konferencji, która odbędzie się on-line w dniach 28 i 29 maja 2021 roku.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny. Szczegółowy program konferencji oraz sposób zalogowania się zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Link do strony oraz hasła do logowania zostały przesłane m.in. do Krajowej Rady Notarialnej oraz do wszystkich Izb Notarialnych w Polsce.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pomimo przełożenia terminu odbycia Konferencji, trwały intensywne prace związane z zebraniem i opublikowaniem cennego materiału naukowego w Wydawnictwie C.H.BECK. W związku z powyższym w 2020 roku ukazała się monografia pod red. dr hab. Anety Kaźmierczyk, prof. UEK i dr Eweliny Badury: „Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy”, dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Izbę Notarialną w Krakowie. Artykuły i przemyślenia zechcieli tam zamieścić naukowcy i praktycy - Paneliści Konferencji. Patronat medialny objął między innymi „Krakowski Przegląd Notarialny”.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.