Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości, „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

 

Izba Notarialna w Krakowie oraz Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Ustawa o własności lokali - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

Konferencja organizowana jest z okazji 25 - lecia obowiązywania ustawy o własności lokali i odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Gmach Główny, Stara Aula).

 

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym mija 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Od początku bowiem obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte, stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali, który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie, kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji niewątpliwie zatem wymaga zmiany.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej Uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które to stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian czy też doprecyzowania tych regulacji.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

 

TERMINY I OPŁATA KONFERENCYJNA

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa (w przypadku zgłoszenie uczestnictwa czynnego wraz z tematem wystąpienia) w terminie do – 15 marca 2020 r.

Prosimy o dokonanie zgłoszenia. Dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://uek.krakow.pl/artykuly/wydarzenia/ogolnopolska-konferencja-naukowa-ustawa-o-wlasnosci-lokali-stan-de-lege-lata-i-postulaty-de-lege-ferenda

Termin wysłania artykułu do publikacji – 15 maja 2020 r.

Artykuły prosimy wysyłać na adres mailowy konferencji: konferencjanieruchomosci@gmail.com

Artykuły zostaną opublikowane w monografii (artykuł rejestrowany jako rozdział w monografii). Monografia zostanie wydana przez wydawnictwo poziomu I zgodnie z nową punktacją wydawnictw, zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Termin wniesienia opłaty – 31 marca 2020 r.

- opłata za udział w konferencji z publikacją wynosi 850 zł,

- opłata za udział w konferencji bez publikacji wynosi 600 zł.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

- materiały konferencyjne,

- dwa obiady,

- przerwy kawowe,

- uroczystą kolację w restauracji w dniu 24 kwietnia,

- zaświadczenie o udziale w konferencji.

Dla uczestników konferencji, będących adwokatami i radcami prawnymi zostaną przyznane punkty szkoleniowe.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221

Tytuł przelewu: konferencja prawa nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika

 

PROGRAM KONFERENCJI

Szczegółowy program konferencji ukaże się w terminie późniejszym na stornie Konferencji.

KONTAKT

Wszelkie pytania w sprawie konferencji prosimy kierować na adres mail konferencji podany na poniższej stronie.

Informacje o konferencji znajdują się w załączonej ulotce oraz na stronie:

https://uek.krakow.pl/artykuly/wydarzenia/ogolnopolska-konferencja-naukowa-ustawa-o-wlasnosci-lokali-stan-de-lege-lata-i-postulaty-de-lege-ferenda

Serdecznie Zapraszamy!

 

Ulotka informacyjna: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości, „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”