OFERTA PRACY

Izba Notarialna w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjno-biurowe z elementami spraw kadrowych, w wymiarze czasu pracy 1 etatu.

Do zadań pracownika będzie należało m.in.:

-         prowadzenie przydzielonych zadań administracyjnych w tym dbałość o terminowe i zgodne z prawem procedowanie spraw,

-         prawidłowe i systematyczne archiwizowanie dokumentów,

-         bieżąca obsługa wewnętrznego, elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

-         administrowanie bazą danych i prowadzenie akt osobowych,

-         nadzór nad przestrzeganiem przepisów Prawa Pracy,

-         prowadzenie okresowej sprawozdawczości na potrzeby instytucji nadrzędnych.

 

Kandydat zobligowany jest posiadać:

-        co najmniej średnie wykształcenie,

-        min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku administracyjno-biurowym, związanym m.in. z administracją personalną,

-        praktyczną umiejętność redagowania pism o różnym charakterze,

-        biegłą znajomość pakietu Office (w szczególności Word i Excel),

-        pełną dyspozycyjność (możliwość sporadycznych wyjazdów służbowych).

 

Oferujemy:

-         stabilne zatrudnienie docelowo na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,

-         przewidywalny grafik pracy.

 

Do składania ofert zapraszamy osoby:

-        posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

-        nieposzlakowaną opinię,

 

-        przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwach z oskarżenia publicznego lub o przestępstwa skarbowe,

-        niekarane za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

-        posiadające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,

-        o wysokiej kulturze osobistej,

-        komunikatywne,

-        odpowiedzialne i samodzielne w działaniu,

-        posiadające umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

-        podanie o zatrudnienie ( z numerem telefonu kontaktowego),

-        życiorys / CV,

-        kwestionariusz osobowy,

-        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-        dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje),

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu dokumentów), na adres siedziby Izby Notarialnej w Krakowie: 31-008 Kraków, Rynek Główny 23 (II piętro).

Informacja o miejscu przeprowadzenia rozmów zostanie podana kandydatom telefonicznie po sprawdzeniu zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

 

OFERTA PRACY
Izba Notarialna w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjno-biurowe z elementami spraw kadrowych, w wymiarze czasu pracy 1 etatu.
Do zadań pracownika będzie należało m.in.:
− prowadzenie przydzielonych zadań administracyjnych w tym dbałość o terminowe i zgodne z prawem procedowanie spraw,
− prawidłowe i systematyczne archiwizowanie dokumentów,
− bieżąca obsługa wewnętrznego, elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
− administrowanie bazą danych i prowadzenie akt osobowych,
− nadzór nad przestrzeganiem przepisów Prawa Pracy,
− prowadzenie okresowej sprawozdawczości na potrzeby instytucji nadrzędnych.
Kandydat zobligowany jest posiadać:
− co najmniej średnie wykształcenie,
− min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku administracyjno-biurowym, związanym m.in. z administracją personalną,
− praktyczną umiejętność redagowania pism o różnym charakterze,
− biegłą znajomość pakietu Office (w szczególności Word i Excel),
− pełną dyspozycyjność (możliwość sporadycznych wyjazdów służbowych).
Oferujemy:
− stabilne zatrudnienie docelowo na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
− przewidywalny grafik pracy.
Do składania ofert zapraszamy osoby:
− posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
− nieposzlakowaną opinię,
− przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwach z oskarżenia publicznego lub o przestępstwa skarbowe,
− niekarane za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
− posiadające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
− o wysokiej kulturze osobistej,
− komunikatywne,
− odpowiedzialne i samodzielne w działaniu,
− posiadające umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
− podanie o zatrudnienie ( z numerem telefonu kontaktowego),
− życiorys / CV,
− kwestionariusz osobowy,
− oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
− oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
− dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje),
− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu dokumentów), na adres siedziby Izby Notarialnej w Krakowie: 31-008 Kraków, Rynek Główny 23 (II piętro).
Informacja o miejscu przeprowadzenia rozmów zostanie podana kandydatom telefonicznie po sprawdzeniu zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
OFERTA PRACY
Izba Notarialna w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjno-biurowe z elementami spraw kadrowych, w wymiarze czasu pracy 1 etatu.
Do zadań pracownika będzie należało m.in.:
− prowadzenie przydzielonych zadań administracyjnych w tym dbałość o terminowe i zgodne z prawem procedowanie spraw,
− prawidłowe i systematyczne archiwizowanie dokumentów,
− bieżąca obsługa wewnętrznego, elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
− administrowanie bazą danych i prowadzenie akt osobowych,
− nadzór nad przestrzeganiem przepisów Prawa Pracy,
− prowadzenie okresowej sprawozdawczości na potrzeby instytucji nadrzędnych.
Kandydat zobligowany jest posiadać:
− co najmniej średnie wykształcenie,
− min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku administracyjno-biurowym, związanym m.in. z administracją personalną,
− praktyczną umiejętność redagowania pism o różnym charakterze,
− biegłą znajomość pakietu Office (w szczególności Word i Excel),
− pełną dyspozycyjność (możliwość sporadycznych wyjazdów służbowych).
Oferujemy:
− stabilne zatrudnienie docelowo na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
− przewidywalny grafik pracy.
Do składania ofert zapraszamy osoby:
− posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
− nieposzlakowaną opinię,
− przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwach z oskarżenia publicznego lub o przestępstwa skarbowe,
− niekarane za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
− posiadające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
− o wysokiej kulturze osobistej,
− komunikatywne,
− odpowiedzialne i samodzielne w działaniu,
− posiadające umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
− podanie o zatrudnienie ( z numerem telefonu kontaktowego),
− życiorys / CV,
− kwestionariusz osobowy,
− oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
− oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
− dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje),
− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu dokumentów), na adres siedziby Izby Notarialnej w Krakowie: 31-008 Kraków, Rynek Główny 23 (II piętro).
Informacja o miejscu przeprowadzenia rozmów zostanie podana kandydatom telefonicznie po sprawdzeniu zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.