Krajowa Rada Notarialna

Skład Krajowej Rady Notarialnej X kadencji (2018-2021)

Stanowisko Notariusz
Prezes KRN Notariusz Mariusz Białecki (Warszawa)
Wiceprezes KRN 
Notariusz Krzysztof Czaplicki (Białystok)
Wiceprezes KRN Notariusz Tomasz Kot (Kraków)
Skarbnik Notariusz Zbigniew Popłonkowski (Łódź)
Sekretarz
Notariusz Anna Kelpin (Gdańsk)
Rzecznik dyscyplinarny
Notariusz Roman Czernikiewicz (Szczecin)
Rzecznik prasowy
Notariusz Szymon Kołodziej (Katowice)
Członek KRN Notariusz Lech Borzemski (Wrocław)
Członek KRN Notariusz Maciej Chojnacki (Poznań)
Członek KRN Notariusz Krzysztof Kopeć (Rzeszów)
Członek KRN Notariusz Iwona Wach (Lublin)