Krajowa Rada Notarialna

Skład Krajowej Rady Notarialnej VIII kadencja (2012-2015)

Stanowisko Notariusz
Prezes KRN Notariusz Tomasz Janik (Katowice)
Wiceprezes KRN - skarbnik Notariusz Dariusz Zdanowicz (Białystok)
Wiceprezes KRN Notariusz Małgorzata Radziuk (Poznań)
Sekretarz Notariusz Elżbieta Rączkowska-Martyn (Wrocław)
Rzecznik Dyscyplinarny Notariusz Krzysztof Młynarski (Lublin)
Członek KRN Notariusz Grzegorz Błaszczyk (Łódź)
Członek KRN Notariusz Wojciech Fortuński (Warszawa)
Członek KRN Notariusz Joanna Greguła (Kraków)
Członek KRN Notariusz Krzysztof Kopeć (Rzeszów)
Członek KRN Notariusz Barbara Nintza (Szczecin)
Członek KRN Notariusz Magdalena Chyła (Gdańsk)