Krajowa Rada Notarialna

Stanowisko Notariusz
Prezes KRN Notariusz Lech Borzemski (Wrocław)
Wiceprezes KRN - skarbnik Notariusz Andrzej Urbanik (Kraków)
Wiceprezes KRN Notariusz Jan Gielec (Szczecin)
Wiceprezes KRN Notariusz Teresa Kurzyca (Poznań)
Sekretarz Notariusz Bernadetta Michalczyk-Łuczak (Rzeszów)
Rzecznik Dyscyplinarny Notariusz Renata Greszta (Lublin)
Członek KRN Notariusz Grzegorz Błaszczyk (Łódź)
Członek KRN Notariusz Tomasz Janik (Katowice)
Członek KRN Notariusz Marek Kolasiński (Gdańsk)
Członek KRN Notariusz Leszek Zabielski (Warszawa)
Członek KRN Notariusz Dariusz Zdanowicz (Białystok)