Kontakt

Izba Notarialna w Krakowie
Rynek Główny 23
31-008 Kraków
tel. 12 429 50 89
fax. 12 376 70 74 
e-mail: kin@kin.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako nie spełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j.) nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej.

 

 


Wyświetl większą mapę