Kolokwium

1. UCHWAŁA NR XI/45/2022 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE z dnia 18 lutego 2022 roku w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2019 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie.

2. Regulamin kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

3. UCHWAŁA NR XI/46/2022 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE z dnia 18 lutego 2022 roku w przedmiocie przeprowadzenia wspólnego Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2019 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie.

 

 

WYNIKI KOLOKWIUM

przeprowadzonego w dniu 14 maja 2022 roku

przez Komisję ds. Kolokwium

dla Aplikantów Notarialnych

przy Radzie Izby Notarialnej w Krakowie

 

według kodów przypisanych zdającym podczas Kolokwium

 

L.p.

Kod zdającego

Wynik Kolokwium

1.

200 K

pozytywny

2.

201 K

negatywny

3.

202 K

negatywny

4.

203 K

negatywny

5.

204 K

negatywny

6.

205 K

negatywny

7.

206 K

pozytywny

8.

207 K

negatywny

9.

208 K

negatywny

10.

209 K

pozytywny

11.

210 K

negatywny

12.

211 K

negatywny

13.

212 K

pozytywny

14.

213 K

negatywny

Za komisję

Przewodnicząca Komisji

/-/  Notariusz Joanna Greguła