Kolokwium

1. UCHWAŁA NR V I 7/2019 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE z dnia 15 lutego 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2016 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

2. Regulamin kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

3. UCHWAŁA NR X/18/2019 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIEz dnia 15 lutego 2019 roku w przedmiocie przeprowadzenia wspólnego Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2016 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

WYNIKI KOLOKWIUM

przeprowadzonego w dniu 11 maja 2019 roku

przez Komisję Egzaminacyjną

na Kolokwium dla Aplikantów Notarialnych po drugim roku aplikacji,

powołaną Uchwałą nr X/19/2019 RIN w Krakowie z dnia 15 lutego 2019 roku

według kodów przypisanych zdającym podczas Kolokwium

 

L.p.

Kod zdającego

Wynik kolokwium

1.

200

negatywny

2.

201

negatywny

3.

202

pozytywny

4.

203

negatywny

5.

204

pozytywny

6.

205

pozytywny

7.

206

negatywny

8.

207

pozytywny

9.

208

pozytywny

10.

209

pozytywny

11.

210

pozytywny

12.

211

negatywny

13.

212

pozytywny

14.

213

negatywny

15.

214

pozytywny

16.

215

negatywny

17.

216

pozytywny

18.

217

negatywny

19.

218

negatywny

20.

219

negatywny

21.

220

pozytywny

 

Za komisję egzaminacyjną

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

/-/ Notariusz Joanna Greguła