Kolokwium

1. UCHWAŁA NR XI/34/2023 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE z dnia 27 stycznia 2023 roku w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2020 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

2. Regulamin kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

3. UCHWAŁA NR XI/35/2023 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE z dnia 27 stycznia 2023 roku w przedmiocie przeprowadzenia wspólnego Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2020 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

 

 

WYNIKI KOLOKWIUM
przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2023 roku
przez Komisję ds. Kolokwium
dla Aplikantów Notarialnychprzy Radzie Izby Notarialnej w Krakowie

według kodów przypisanych zdającym podczas Kolokwium

 

L.p.

Kod zdającego

Wynik Kolokwium

1.

100 K

negatywny

2.

101 K

negatywny

3.

102 K

pozytywny

4.

103 K

pozytywny

5.

104 K

negatywny

6.

105 K

pozytywny

7.

106 K

negatywny

8.

107 K

pozytywny

9.

108 K

pozytywny

10.

109 K

negatywny

11.

110 K

pozytywny

12.

111 K

negatywny

13.

112 K

negatywny

14.

113 K

negatywny

15.

114 K

pozytywny

16.

115 K

pozytywny

17.

116 K

negatywny

18.

117 K

negatywny

19.

118 K

pozytywny

20.

119 K

negatywny

21.

120 K

negatywny

22.

121 K

negatywny

23.

122 K

pozytywny

24.

123 K

negatywny

25.

124 K

negatywny

26.

125 K

pozytywny

27.

126 K

pozytywny

28.

127 K

pozytywny

Za komisję

Przewodnicząca Komisji

/-/  Em. Notariusz Joanna Greguła