Kolokwium

1. UCHWAŁA NR X/12/2021 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE z dnia 05 lutego 2021 roku w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2018 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

2. Regulamin kolokwium dla aplikantów notarialnychubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a § 1 Ustawy Prawo o notariacie

3. UCHWAŁA NR X/13/2021 RADY IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE z dnia 05 lutego 2021 roku w przedmiocie przeprowadzenia wspólnego Kolokwium dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2018 roku, ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 Ustawy Prawo o notariacie.

Komunikat dla aplikantów notarialnych III roku aplikacji (n. 2018 r.) w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium w 2021 roku

 

 

WYNIKI KOLOKWIUM

przeprowadzonego w dniu 11 września 2021 roku

przez Komisję Egzaminacyjną

na Kolokwium dla Aplikantów Notarialnych po drugim roku aplikacji,

powołaną Uchwałą nr XI/41/2021 RIN w Krakowie z dnia 02 lipca 2021 roku

według kodów przypisanych zdającym podczas Kolokwium

 

L.p.

Kod zdającego

Wynik kolokwium

1.

100 K

pozytywny

2.

101 K

negatywny

3.

102 K

negatywny

4.

103 K

negatywny

5.

104 K

pozytywny

6.

105 K

negatywny

7.

106 K

pozytywny

8.

107 K

negatywny

9.

108 K

pozytywny

10.

109 K

pozytywny

11.

110 K

negatywny

12.

111 K

negatywny

13.

112 K

pozytywny

14.

113 K

negatywny

15.

114 K

negatywny

Za komisję egzaminacyjną

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

/-/ Notariusz Joanna Greguła