Izby Notarialne

Izby notarialne

Białystok

15-078 Białystok, ul. Warszawska 72 lok. 013

Prezes – not. Alina Sikorska

tel. (85) 732 20 50

fax. (85) 732 20 93

www.notariat.bialystok.pl

Gdańsk

81-757 Sopot, ul. Jagiełły 10

Prezes - not. Danuta Wandiuk

tel. (58) 551 63 55, 551 50 98

www.notariat.gdansk.pl

Katowice

40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 23

Prezes - not. Adam Sadowski

tel. (32) 205 05 08

www.notariat.katowice.pl

Kraków

31-008 Kraków, Rynek Główny 23

Prezes – not. Sylwia Jankiewicz

tel. (12) 422 36 25, 429 50 89

fax. (12) 376 70 74

www.kin.pl

Lublin

20-010 Lublin, ul. Graniczna 7/1

Prezes - not. Jarosław Lewkowicz

tel. (81) 532 80 46, 532 44 20

fax. (81) 534 21 65

www.notar.pl

Łódź

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 119a

Prezes - not. Aleksander Szymański

tel (42) 678 37 39, 678 94 71

fax 678 93 66

www.notariusze.lodz.pl

Poznań

60-589 Poznań, ul. Piękna 41

Prezes – not. Andrzej Rataj

tel. (61) 848 08 13

www.rejent.poznan.pl

Rzeszów

35-064 Rzeszów, Rynek 18

Prezes - not. Ryszard Szewczyk

tel. (17) 852 03 16

fax. (17) 853 49 40

http://notariatrzeszow.pl

Szczecin

71-325 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 189/1

Prezes – not. Barbara Nintza

tel. (91) 487 69 83, 487 69 39

tel./fax (91) 487 64 03

www.izbanotarialna.szczecin.pl

Warszawa

02-639 Warszawa, ul. Karwińska 3

Prezes – not. Ewa Helena Serafin

tel. (22) 844 78 33

fax. (22) 844 17 96

www.notariusze.waw.pl

Wrocław

50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 21/2B

Prezes - not. Ewa Rączkowska-Martyn

tel. (71) 341 90 30, 341 90 40

www.wroclaw.notariat.info.pl