INFORMACJA O UZYSKANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ZDAJĄCYCH LICZBIE PUNKTÓW Z EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

 

 

INFORMACJA

O UZYSKANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ZDAJĄCYCH

LICZBIE PUNKTÓW Z EGZAMINU WSTĘPNEGO

NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

przeprowadzonego w dniu 30 września 2023 roku

przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie


 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Podstawę ustalenia wyniku egzaminu stanowi Uchwała Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Lp.

Numer
kodu

Liczba
uzyskanych punktów

1.

100

103

2.

101

92

3.

102

100

4.

103

73

5.

104

90

6.

105

77

7.

106

102

8.

107

114

9.

108

122

10.

109

97

11.

110

84

12.

111

109

13.

112

110

14.

113

95

15.

114

114

16.

115

103

17.

116

103

18.

117

104

19.

118

113

20.

119

105

21.

120

99

22.

121

81

23.

122

107

24.

123

103

25.

124

100

26.

125

100

27.

126

128

28.

127

87

29.

128

76

30.

129

103

31.

130

91

32.

131

83

33.

132

107

34.

133

117

35.

134

95

36.

135

131

37.

136

138

38.

137

73

39.

138

130

40.

139

117

41.

140

112

42.

141

111

43.

142

72

44.

143

79

45.

144

94

46.

145

86

47.

146

76

48.

147

127

49.

148

79

50.

149

69

51.

150

90

52.

151

80

53.

152

120

54.

153

79

55.

154

78

56.

155

98

57.

156

103

58.

157

129

59.

158

76

60.

159

104

61.

160

70

62.

161

89

63.

162

80

64.

163

122

65.

164

101

66.

165

91

67.

166

101

68.

167

110

69.

168

68

70.

169

87

71.

170

89

72.

171

105

73.

172

118

74.

173

112

75.

174

122

76.

175

114

77.

176

100

78.

177

77

79.

178

82

 

 

Za komisję egzaminacyjną:

 

 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji notarialnej z siedzibą w Krakowie

/-/ SSO Agata Maniecka-Kurotaki