INFORMACJA O UZYSKANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ZDAJĄCYCH LICZBIE PUNKTÓW Z EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

 

INFORMACJA
O UZYSKANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ZDAJĄCYCH
LICZBIE PUNKTÓW Z EGZAMINU WSTĘPNEGO

NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

przeprowadzonego w dniu 24 września 2022 roku
przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości
Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie


Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Podstawę ustalenia wyniku egzaminu stanowi Uchwała Komisji Egzaminacyjnej.

 

Lp.

Numer
kodu

Liczba
uzyskanych punktów

1.

100

87

2.

101

102

3.

102

133

4.

103

103

5.

104

107

6.

105

87

7.

106

118

8.

107

99

9.

108

111

10.

109

94

11.

110

82

12.

111

94

13.

112

126

14.

113

101

15.

114

132

16.

115

117

17.

116

111

18.

117

71

19.

118

102

20.

119

113

21.

120

107

22.

121

64

23.

122

80

24.

123

113

25.

124

119

26.

125

124

27.

126

84

28.

127

95

29.

128

92

30.

129

137

31.

130

93

32.

131

123

33.

132

102

34.

133

98

35.

134

68

36.

135

119

37.

136

71

38.

137

111

39.

138

100

40.

139

94

41.

140

77

42.

141

110

43.

142

73

44.

143

85

45.

144

91

46.

145

118

47.

146

101

48.

147

103

49.

148

100

50.

149

114

51.

150

116

52.

151

72

53.

152

97

54.

153

100

55.

154

86

56.

155

131

57.

156

98

58.

157

82

59.

158

79

60.

159

112

61.

160

98

62.

161

67

63.

162

91

64.

163

111

65.

164

117

66.

165

105

67.

166

114

68.

167

99

69.

168

92

70.

169

88

71.

170

133

72.

171

80

73.

172

127

74.

173

107

75.

174

82

76.

175

105

77.

176

76

78.

177

103

79.

178

94

80.

179

98

81.

180

65

82.

181

89

83.

182

113

84.

183

107

85.

184

81

86.

185

120

87.

186

106

88.

187

140

89.

188

80

90.

189

78

91.

190

112

92.

191

110

93.

192

109

94.

193

114

95.

194

121

96.

195

110

97.

196

129

98.

197

90

99.

198

89

100.

199

92

 

 

Za komisję egzaminacyjną:

 

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji notarialnej z siedzibą w Krakowie

/-/ SSA Kamil Grzesik