Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2021 r.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2021 r., wydane w dniu 11 sierpnia 2021 r. i opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 12 sierpnia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-gis-dotyczacych-egzaminow-wstepnych-na-aplikacje-adwokacka-radcowska-notarialna-i-komornicza-w-2021-r