Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

przeprowadzonego w dniu 26 września 2020 roku

przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości
Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie

 

 

Lp.

Numer
kodu zdającego

Liczba uzyskanych punktów

1.

100

89

2.

101

86

3.

102

93

4.

103

53

5.

104

103

6.

105

107

7.

106

76

8.

107

132

9.

108

88

10.

109

97

11.

110

82

12.

111

119

13.

112

87

14.

113

112

15.

114

138

16.

115

74

17.

116

59

18.

117

70

19.

118

127

20.

119

67

21.

120

93

22.

121

61

23.

122

67

24.

123

114

25.

124

77

26.

125

102

27.

126

89

28.

127

85

29.

128

130

30.

129

99

31.

130

117

32.

131

89

33.

132

97

34.

133

107

35.

134

87

36.

135

96

37.

136

94

38.

137

109

39.

138

106

40.

139

108

41.

140

110

42.

141

106

43.

142

92

44.

143

94

45.

144

99

46.

145

77

47.

146

106

48.

147

116

49.

148

107

50.

149

100

51.

150

93

52.

151

98

53.

152

104

54.

153

115

55.

154

126

56.

155

132

57.

156

108

58.

157

79

59.

158

84

60.

159

84

61.

160

100

62.

161

108

63.

162

83

64.

163

97

65.

164

93

66.

165

81

67.

166

87

68.

167

76

69.

168

72

70.

169

91

71.

170

81

72.

171

99

73.

172

102

74.

173

83

75.

174

60

76.

175

89

77.

176

83

78.

177

106

79.

178

105

80.

179

66

81.

180

94

82.

181

118

83.

182

85

 

 

Za komisję egzaminacyjną:

 

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji notarialnej z siedzibą

w Krakowie

/-/ SSO Kamil Grzesik