WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

przeprowadzonego w dniu 28 września 2019 roku

przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości
Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie

 

 

L.p.

Numer kodu zdającego

Liczba uzyskanych punktów

1.

100

92

2.

101

100

3.

102

123

4.

103

111

5.

104

112

6.

105

64

7.

106

111

8.

107

106

9.

108

90

10.

109

114

11.

110

83

12.

111

87

13.

112

107

14.

113

84

15.

114

91

16.

115

98

17.

116

106

18.

117

81

19.

118

93

20.

119

88

21.

120

87

22.

121

109

23.

122

101

24.

123

99

25.

124

95

26.

125

94

27.

126

93

28.

127

94

29.

128

76

30.

129

103

31.

130

140

32.

131

99

33.

132

94

34.

133

109

35.

134

111

36.

135

122

37.

136

122

38.

137

104

39.

138

108

40.

139

93

41.

140

113

42.

141

95

43.

142

79

44.

143

110

45.

144

120

46.

145

117

47.

146

88

48.

147

141

49.

148

81

50.

149

97

51.

150

81

52.

151

99

53.

152

104

54.

153

125

55.

154

86

56.

155

109

57.

156

63

58.

157

80

59.

158

102

60.

159

74

61.

160

126

62.

161

75

63.

162

83

64.

163

114

65.

164

107

66.

165

88

67.

166

106

68.

167

102

69.

168

108

70.

169

107

71.

170

110

72.

171

106

73.

172

114

74.

173

83

75.

174

107

76.

175

120

77.

176

108

78.

177

111

 

 

 

Za komisję egzaminacyjną:

 

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji notarialnej z siedzibą

w Krakowie

/-/ SSO Kamil Grzesik