Rejestracja on-line Kandydata na egzamin wstępny na aplikację notarialną 2020

Rejestracja on-line Kandydata na egzamin wstępny na aplikację notarialną 2020

Rada Izby Notarialnej w Krakowie uprzejmie informuje osoby zainteresowane przystąpieniem
w 2020 roku do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie o uruchomieniu Rejestracji on-line.

Przed złożeniem w biurze Rady Izby Notarialnej w Krakowie wymaganych dokumentów – w sposób określony Zarządzaniem Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną – wszyscy kandydaci zobowiązani są do uprzedniego dokonania rejestracji na stronie internetowej: http://rekrutacja.kin.pl .

UWAGA: Rejestracja elektroniczna wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu. Skuteczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego może nastąpić wyłącznie
w formie pisemnej.

Termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną został wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na dzień 26 września 2020 roku. Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 sierpnia 2020 r. (przy przesyłaniu dokumentów pocztą tradycyjną o złożeniu wniosku w terminie decyduje data stempla pocztowego).

Rada Izby Notarialnej w Krakowie Informuje, że przy składaniu zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną nie obowiązuje rejonizacja. O wyborze komisji kwalifikacyjnej, do której Zainteresowany złoży dokumenty o przystąpieniu do egzaminu decyduje sam Kandydat.

Rada Izby Notarialnej w Krakowie Informuje nadto, że na stronie internetowej Izby www.kin.pl
w zakładce EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ opublikowane zostały:

  1. Zarządzenie Prezesa Rady Izby Notarialnej w  Krakowie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną,
  2. ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2020 roku,
  3. ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2020 roku,
  4. wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2020 roku,
  5. kwestionariusz osobowy,
  6. klauzula informacyjna dla Kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną. (Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
    z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających
    z treści dyspozycji zawartych w art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie).