Rejestracja on-line Kandydata na egzamin wstępny na aplikację notarialną 2019

Rada  Izby  Notarialnej  w  Krakowie   uprzejmie  informuje  osoby   zainteresowane  przystąpieniem w 2019 roku do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie o uruchomieniu Rejestracji on-line.

 

Przed złożeniem w biurze Rady Izby Notarialnej w Krakowie wymaganych dokumentów (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) wszyscy kandydaci zobowiązani są do uprzedniego dokonania rejestracji na stronie internetowej: http://rekrutacja.kin.pl .

UWAGA: Rejestracja elektroniczna wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu. Skuteczne złożenie  wniosku  o  dopuszczenie  do  egzaminu  wstępnego  może  nastąpić  wyłącznie  w formie pisemnej.

 

Termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną został wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na dzień 28 września 2019 roku. Termin  składania  dokumentów  upływa  z  dniem 14 sierpnia  2019 r. (przy przesyłaniu dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego).

 

Rada Izby Notarialnej w Krakowie Informuje, że przy składaniu zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną nie obowiązuje rejonizacja. O wyborze komisji kwalifikacyjnej, do której Zainteresowany złoży dokumenty o przystąpieniu do egzaminu decyduje sam Kandydat.

 

Rada Izby Notarialnej w Krakowie Informuje nadto, że na stronie internetowej Izby www.kin.pl

w zakładce EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ opublikowane zostały:

  1. ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2019 roku,
  2. ogłoszenie  MinisterstwaSprawiedliwości  w  sprawie  wykaztuytułów aktów  prawnych  an egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2019 roku,
  3. wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2019 roku,
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. klauzula informacyjna dla Kandydata przystępującego do egzaminuwstępnego na aplikację notarialną. (Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochronoysób  fizycznych  wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających z treści dyspozycji zawartych w art. 13  ust.  1  i  2ww. rozporządzenia,  o  ile  nizeachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie).