Zarządzenie Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie

 

 

27-05-2022

Zarządzenie Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

ZARZĄDZENIE

Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie

z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Krakowie w zakresie obsługi osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

 

W celu zapewnienia zainteresowanym powagi i poufności, załatwianie wszelkich spraw związanych z obsługą osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, w tym składanie w biurze Rady Izby Notarialnej w Krakowie zgłoszeń o dopuszczenie do tych egzaminów, odbywać się będzie w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek w godz. od 10.00 do 12.00,
  • wtorek w godz. od 14.00 do 16.00,
  • środa w godz. od 14.00 do 16.00,
  • czwartek w godz. od 14.00 do 16.00.

Biuro Rady Izby Notarialnej w Krakowie jest czynne w godzinach od 09.00 do godz. 16.00.

Szczegółowych informacji w sprawach związanych z egzaminem notarialnym oraz egzaminem wstępnym na aplikację notarialną można zasięgnąć pod osobnym numerem telefonu, dedykowanym przede wszystkim aplikantom oraz przyszłym aplikantom, to jest: 506 813 663.

Niniejsze zarządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

/-/ Sławomir Gołąbek