Informacja Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

Informacja Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie o miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2018 roku

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie informuje, że egzamin wstępny na aplikację notarialną, którego termin został wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na  dzień 29 września 2018 r. odbędzie się w sali „Atrium” mieszczącej się w budynku biurowym oznaczonym numerem „SSE4” Gourmet Services – obecna nazwa „Centrum Biznesowo-Konferencyjne Open Source” przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego nr 23 w Krakowie o godz. 11.00, a zbiórka kandydatów została wyznaczona na godz. 10.15 w miejscu egzaminu (parter obiektu), gdzie nastąpi wstępna rejestracja.

 

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Krakowie

Joanna  Ćwik - Bielińska