Egzamin próbny

WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO

przeprowadzonego w dniu 26 maja 2023 roku

przez Komisję Egzaminacyjną

dla Aplikantów Notarialnych

przy Radzie Izby Notarialnej w Krakowie

według kodów przypisanych zdającym podczas egzaminu próbnego

 

L.p.

Kod zdającego

Wynik egzaminu próbnego

1.

100

negatywny

2.

101

negatywny

3.

102

pozytywny

4.

103

negatywny

5.

104

negatywny

6.

105

negatywny

7.

106

pozytywny

8.

107

pozytywny

9.

108

negatywny

10.

109

pozytywny

11.

110

negatywny

12.

111

pozytywny

13.

112

pozytywny

14.

113

pozytywny

15.

114

pozytywny

 

Za komisję

Przewodnicząca Komisji

/-/  Em. Notariusz Joanna Greguła