INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU NOTARIALNEGO przeprowadzonego w dniach 5 – 7 września 2023 roku

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH EGZAMINU NOTARIALNEGO

przeprowadzonego w dniach 5 – 7 września 2023 roku

przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości
Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie


 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Podstawę ustalenia wyniku egzaminu stanowi Uchwała Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Lp.

Numer kodu z pierwszego dnia egzamin

Wynik

1.

100

pozytywny

2.

101

pozytywny

3.

102

pozytywny

4.

103

negatywny

5.

104

negatywny

6.

105

pozytywny

7.

106

negatywny

8.

107

pozytywny

9.

108

negatywny

10.

109

pozytywny

11.

110

pozytywny

12.

111

pozytywny

13.

112

pozytywny

14.

113

negatywny

15.

114

pozytywny

16.

115

pozytywny

17.

116

pozytywny

18.

117

negatywny

19.

118

pozytywny

20.

119

pozytywny

21.

120

pozytywny

22.

121

pozytywny

23.

122

negatywny

24.

123

pozytywny

25.

124

pozytywny

26.

125

pozytywny

27.

126

negatywny

28.

127

pozytywny

29.

128

pozytywny

30.

129

pozytywny

31.

130

pozytywny

32.

131

pozytywny

33.

132

pozytywny

34.

133

pozytywny

35.

134

negatywny

36.

135

negatywny

37.

136

pozytywny

38.

137

pozytywny

39.

138

negatywny

40.

139

negatywny

41.

140

pozytywny

42.

141

pozytywny

43.

142

pozytywny

44.

143

negatywny

45.

144

pozytywny

46.

145

pozytywny

47.

146

pozytywny

48.

147

negatywny

49.

148

negatywny

50.

149

pozytywny

51.

150

negatywny

52.

151

negatywny

53.

152

pozytywny

 

 

Za komisję egzaminacyjną:

 

 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji notarialnej z siedzibą w Krakowie

/-/ SS0 Agata Maniecka-Kurotaki