INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU NOTARIALNEGO

INFORMACJA
O WYNIKACH
EGZAMINU NOTARIALNEGO
przeprowadzonego w dniach 6 – 8 września 2022 roku
przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości
Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie


Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Podstawę ustalenia wyniku egzaminu stanowi Uchwała Komisji Egzaminacyjnej.

 

Lp.

Numer kodu z pierwszego dnia egzamin

Wynik

1.

100

pozytywny

2.

101

negatywny

3.

102

negatywny

4.

103

pozytywny

5.

104

negatywny

6.

105

pozytywny

7.

106

negatywny

8.

107

pozytywny

9.

108

pozytywny

10.

109

pozytywny

11.

110

pozytywny

12.

111

negatywny

13.

112

negatywny

14.

113

pozytywny

15.

114

negatywny

16.

115

pozytywny

17.

116

negatywny

18.

117

negatywny

19.

118

negatywny

20.

119

pozytywny

21.

120

negatywny

22.

121

pozytywny

23.

122

negatywny

24.

123

pozytywny

25.

124

pozytywny

26.

125

pozytywny

27.

126

negatywny

28.

127

pozytywny

29.

128

pozytywny

30.

129

pozytywny

31.

130

negatywny

32.

131

pozytywny

33.

132

pozytywny

34.

133

pozytywny

35.

134

negatywny

36.

135

negatywny

37.

136

pozytywny

38.

137

negatywny

39.

138

negatywny

40.

139

pozytywny

41.

140

pozytywny

42.

141

pozytywny

43.

142

pozytywny

44.

143

pozytywny

45.

144

pozytywny

46.

145

pozytywny

47.

146

pozytywny

48.

147

pozytywny

49.

148

negatywny

50.

149

negatywny

 

 

Za komisję egzaminacyjną:

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
ds. aplikacji notarialnej z siedzibą
w Krakowie
/-/ SSA Kamil Grzesik