Wyniki egzaminu notarialnego 7-9 września 2021r.

INFORMACJA
O WYNIKACH EGZAMINU NOTARIALNEGO

przeprowadzonego w dniach 7 – 9 września 2021 roku
przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości
Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Podstawę ustalenia wyniku egzaminu stanowi Uchwała Komisji Egzaminacyjnej.

 

Lp.

Numer kodu z pierwszego dnia egzamin

Wynik

1)

100

pozytywny

2)

101

pozytywny

3)

102

negatywny

4)

103

pozytywny

5)

104

negatywny

6)

105

pozytywny

7)

106

negatywny

8)

107

negatywny

9)

108

pozytywny

10)

109

pozytywny

11)

110

negatywny

12)

111

negatywny

13)

112

negatywny

14)

113

pozytywny

15)

114

pozytywny

16)

115

pozytywny

17)

116

pozytywny

18)

117

negatywny

19)

118

pozytywny

20)

119

pozytywny

21)

120

pozytywny

22)

121

pozytywny

23)

122

negatywny

24)

123

pozytywny

25)

124

pozytywny

26)

125

pozytywny

27)

126

negatywny

28)

127

negatywny

29)

128

pozytywny

30)

129

pozytywny

31)

130

negatywny

32)

131

pozytywny

33)

132

negatywny

34)

133

negatywny

35)

134

pozytywny

36)

135

pozytywny

37)

136

pozytywny

38)

137

pozytywny

39)

138

negatywny

40)

139

pozytywny

41)

140

negatywny

42)

141

pozytywny

43)

142

pozytywny

44)

143

negatywny

45)

144

negatywny

46)

145

pozytywny

47)

146

negatywny

48)

147

pozytywny

49)

148

pozytywny

50)

149

negatywny

51)

150

pozytywny

52)

151

negatywny

53)

152

negatywny

54)

153

negatywny

55)

154

pozytywny

56)

155

pozytywny

57)

156

pozytywny

58)

157

negatywny

59)

158

negatywny

60)

159

pozytywny

61)

160

pozytywny

62)

161

pozytywny

63)

162

pozytywny

64)

163

pozytywny

65)

164

negatywny

66)

165

pozytywny

67)

166

pozytywny

68)

167

negatywny

69)

168

pozytywny

70)

169

pozytywny

71)

170

pozytywny

72)

171

pozytywny

73)

172

pozytywny

74)

173

pozytywny

75)

174

pozytywny

76)

175

pozytywny

77)

176

pozytywny

78)

177

negatywny

 

 

Za komisję egzaminacyjną:

 

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji notarialnej z siedzibą

w Krakowie

/-/ SSA Kamil Grzesik