Wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 2-4 września 2020r.

WYNIKI EGZAMINU NOTARIALNEGO

przeprowadzonego w dniach 2, 3, 4 września 2020 roku

przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Izb Notarialnych
w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie

 

według kodów przypisanych zdającym z pierwszego dnia egzaminu

tj. 02 września 2020 roku

 

L.p.

Kod z pierwszego dnia egzaminu

Wynik
egzaminu notarialnego

1)   

100

negatywny

2)

101

negatywny

3)

102

negatywny

4)

103

negatywny

5)

104

pozytywny

6)

105

negatywny

7)

106

pozytywny

8)

107

pozytywny

9)

108

negatywny

10)

109

pozytywny

11)

110

negatywny

12)

111

negatywny

13)

112

pozytywny

14)

113

pozytywny

15)

114

negatywny

16)

115

pozytywny

17)

116

pozytywny

18)

117

pozytywny

19)

118

negatywny

20)

119

pozytywny

21)

120

pozytywny

22)

121

negatywny

23)

122

negatywny

24)

123

negatywny

25)

124

pozytywny

26)

125

negatywny

27)

126

pozytywny

28)

127

pozytywny

29)

128

negatywny

30)

129

negatywny

31)

130

negatywny

32)

131

negatywny

33)

132

pozytywny

34)

133

negatywny

35)

134

negatywny

36)

135

pozytywny

37)

136

negatywny

38)

137

negatywny

39)

138

pozytywny

40)

139

negatywny

41)

140

negatywny

42)

141

negatywny

43)

142

pozytywny

44)

143

negatywny

45)

144

pozytywny

46)

145

pozytywny

47)

146

pozytywny

48)

147

negatywny

49)

148

negatywny

50)

149

negatywny

51)

150

pozytywny

52)

151

pozytywny

53)

152

negatywny

54)

153

pozytywny

55)

154

negatywny

56)

155

negatywny

57)

156

negatywny

58)

157

pozytywny

59)

158

negatywny

60)

159

pozytywny

61)

160

negatywny

62)

161

negatywny

63)

162

negatywny

64)

163

pozytywny

65)

164

pozytywny

 

 

 

 

Za komisję egzaminacyjną:

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji notarialnej z siedzibą

w Krakowie

/-/ SSO Kamil Grzesik