Wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2019 roku przez Komisję Egzaminacyjną Nr 2

WYNIKI EGZAMINU NOTARIALNEGO

przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2019 roku

przez Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Izb Notarialnych
w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie

 

według kodów przypisanych zdającym z pierwszego dnia egzaminu

tj. 04-09-2019

L.p.

Kod z pierwszego dnia egzaminu

Wynik
egzaminu notarialnego

1)      

200

NEGATYWNY

2)

201

NEGATYWNY

3)

202

POZYTYWNY

4)

203

POZYTYWNY

5)

204

POZYTYWNY

6)

205

NEGATYWNY

7)

206

POZYTYWNY

8)

207

POZYTYWNY

9)

208

NEGATYWNY

10)

209

POZYTYWNY

11)

210

POZYTYWNY

12)

211

POZYTYWNY

13)

212

POZYTYWNY

14)

213

POZYTYWNY

15)

214

POZYTYWNY

16)

215

POZYTYWNY

17)

216

POZYTYWNY

18)

217

NEGATYWNY

19)

218

POZYTYWNY

20)

219

NEGATYWNY

21)

220

POZYTYWNY

22)

221

NEGATYWNY

23)

222

NEGATYWNY

24)

223

NEGATYWNY

25)

224

POZYTYWNY

26)

225

POZYTYWNY

27)

226

POZYTYWNY

28)

227

POZYTYWNY

29)

228

POZYTYWNY

30)

229

POZYTYWNY

31)

230

NEGATYWNY

32)

231

NEGATYWNY

33)

232

POZYTYWNY

34)

233

NEGATYWNY

35)

234

NEGATYWNY

36)

235

POZYTYWNY

37)

236

NEGATYWNY

38)

237

POZYTYWNY

39)

238

POZYTYWNY

40)

239

POZYTYWNY

41)

240

POZYTYWNY

42)

241

NEGATYWNY

43)

242

NEGATYWNY

44)

243

NEGATYWNY

45)

244

POZYTYWNY

46)

245

NEGATYWNY

 

 

Za komisję egzaminacyjną

 

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Nr2

ds. aplikacji notarialnej z siedzibą

w Krakowie

/-/ SSR Agata Maniecka-Kurotaki