Wymagania techniczne oraz Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych 2022

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2022 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2022-r zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.