Wymagania techniczne oraz Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych 2021

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (w zakładce: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2021-r2) zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.