WYNIKI EGZAMINU NOTARIALNEGO przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2018 roku przez Komisję Egzaminacyjną Nr 2

WYNIKI EGZAMINU NOTARIALNEGO

przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2018 roku

przez Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Izb Notarialnych
w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie

 

według kodów przypisanych zdającym z pierwszego dnia egzaminu

tj. 04-09-2018

 

L.p.

Kod z pierwszego dnia egzaminu

Wynik
egzaminu notarialnego

1.

400

negatywny

2.

401

negatywny

3.

402

pozytywny

4.

403

negatywny

5.

404

negatywny

6.

405

negatywny

7.

406

negatywny

8.

407

pozytywna

9.

408

negatywny

10.

409

negatywny

11.

410

negatywny

12.

411

pozytywny

13.

412

pozytywny

14.

413

negatywny

15.

414

negatywny

16.

415

negatywny

17.

416

negatywny

18.

417

pozytywny

19.

418

negatywny

20.

419

pozytywny

21.

420

negatywny

22.

421

negatywny

23.

422

negatywny

24.

423

pozytywny

25.

424

negatywny

26.

425

negatywny

27.

426

negatywny

28.

427

negatywny

29.

428

negatywny

30.

429

negatywny

31.

430

negatywny

32.

431

negatywny

33.

432

negatywny

34.

433

negatywny

35.

434

negatywny

36.

435

negatywny

37.

436

negatywny

38.

437

pozytywna

39.

438

negatywny

40.

439

negatywny

41.

440

negatywny

42.

441

negatywny

43.

442

negatywny

44.

443

negatywny

45.

444

negatywny

46.

445

negatywny

47.

446

negatywny

48.

447

negatywny

49.

448

negatywny

50.

449

negatywny

51.

450

pozytywny

 

 

Za komisję egzaminacyjną

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Krakowie

SSO Beata Kurdziel