WYNIKI EGZAMINU NOTARIALNEGO przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2018 roku przez Komisję Egzaminacyjną

WYNIKI EGZAMINU NOTARIALNEGO

przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2018 roku

przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Izb Notarialnych
w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie

 

według kodów przypisanych zdającym z pierwszego dnia egzaminu tj. 04-09-2018

L.p.

Kod z pierwszego

dnia egzaminu

Wynik

egzaminu notarialnego

1.

100

negatywny

2.

101

negatywny

3.

102

negatywny

4.

103

pozytywny

5.

104

negatywny

6.

105

negatywny

7.

106

pozytywny

8.

107

pozytywny

9.

108

pozytywny

10.

109

negatywny

11.

110

negatywny

12.

111

negatywny

13.

112

negatywny

14.

113

negatywny

15.

114

negatywny

16.

116

negatywny

17.

117

negatywny

18.

118

pozytywny

19.

119

negatywny

20.

120

negatywny

21.

121

negatywny

22.

122

negatywny

23.

123

negatywny

24.

124

negatywny

25.

125

negatywny

26.

126

negatywny

27.

127

negatywny

28.

128

negatywny

29.

129

negatywny

30.

130

pozytywny

31.

131

negatywny

32.

132

negatywny

33.

133

negatywny

34.

134

negatywny

35.

135

negatywny

36.

136

negatywny

37.

137

negatywny

38.

138

negatywny

39.

139

pozytywny

40.

140

negatywny

41.

141

negatywny

42.

142

negatywny

43.

143

negatywny

44.

144

negatywny

45.

145

negatywny

46.

146

negatywny

47.

147

negatywny

48.

148

negatywny

49.

149

negatywny

 

 

Za komisję egzaminacyjną

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Krakowie

SSO Joanna Ćwik-Bielińska